A research organization with roots at Lund University

Over ten years of research form the foundation for the AI models we use to improve mental health.

Från forskning till framsteg

WordDiagnostics grundades av Katarina Kjell, Sverker Sikström och Oscar Kjell i Lund i september 2019, med syftet att utveckla en produkt baserat på resultaten av över tio års forskning vid Lunds Universitet.

Den gemensamma ambitionen är att utveckla teknologi som hjälper vårdgivare i den viktiga diagnostiseringsprocessen och uppföljningen av vården av psykisk hälsa.

Under våren 2020 växlar verksamheten upp och tar in sin första större externa finansiering från LU Holding. Hösten 2020 består det operativa teamet av tre medarbetare med uppdraget att lansera en första produkt på marknaden.

Med denna första produkt, Patientrapporten, riktar vi oss initialt till vårdgivare i Sverige, för att erbjuda ett effektivt beslutsstöd vid diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa.

I Sverige står psykisk ohälsa för 48% av alla sjukskrivningar. Var tredje kvinna och var fjärde man drabbas av depression någon gång i livet. Under 2020 beräknas problemen dessutom öka, som en följd av pandemin covid-19. Med redan långa vårdköer och svårigheter att möta vårdgarantin är det angeläget att söka nya lösningar för att möta och hjälpa fler människor.

WordDiagnostics produkter är CE-märkta som medicintekniska produkter.

Vårt team

Vi på WordDiagnostics har en bred erfarenhet från den offentliga vården, forskning inom psykologi och datavetenskap, kunddriven produktutveckling och affärsstrategi.

Catti Lundsgård

Head of Product

Katarina Kjell

Head of Clinical Operations

Tomas de Souza

CEO

tomas@worddiagnostics.com
+46(0)701772169

Daniel Hamngren

Tech Lead

Arnes Putri

Developer

Kristin Heinonen

Head of Product

Oscar Kjell

Post-Doc & Researcher

Sverker Sikström

Professor & Researcher

Advisors

Pontus Bodelsson

Chairman of the Board

Erik Larsson

Member of the Board

Utmärkelser

Pris för framtidens innovationer
2018
Startup of the Year (nationell)
2018
Game Changer (regional)
2018
I samarbete med:
Med finansiering från: