A research organization with roots at Lund University

Over ten years of research form the foundation for the AI models we use to improve mental health.

Ord är det naturliga sättet att beskriva hur man mår

Så fungerar verktyget

Bedömningar av psykisk ohälsa, genom att prata med patienten och använda skattningsskalor, är avgörande för många typer av medicinska diagnoser, inte minst vid bedömning av psykisk ohälsa.  Inom vården mäts subjektiva tillstånd (ex. depression) och upplevelser (ex. relaterade till fysiska symtom som smärta) genom att be individer svara på frågor med slutna, numeriska skattningsskalor.

Men när vi frågar människor om deras mående i naturliga sammanhang, "Är du deprimerad?", Får vi öppna svar i ord, "Mycket. Jag är ensam, trött och känner hopplöshet”, jämfört med numeriska svar eller slutna kategorier “3 = mycket”. Dessutom baseras bedömningssamtalet ofta på klinisk erfarenhet, som inkluderar subjektiva tolkningar, snarare än strukturerade och validerade metoder.

Det kliniska samtalet är ytterst värdefullt i den kliniska bedömningen, men ostrukturerade samtal kan vara problematiska, eftersom variationer i expertis och erfarenhet kan påverka vilken information som framkommer i bedömningen. Information, som är en viktig grund för att ställa en korrekt diagnos och sedan påbörja lämplig behandling.

Med vår metod får patienten svara med sina egna beskrivningar, där vi analyserar ord och text med teknikerna naturlig språkinlärning och maskininlärning. Metoden ger goda statistiska egenskaper med högre validitet och tillförlitlighet än motsvarande numeriska skattningsskalor.

Hur vi kan hjälpa er

Boka en kostnadsfri demo med oss så berättar våra legitimerade psykologer om  hur det fungerar, samt svarar på era frågor.

Boka demo

Nyhetsbrev om framtidens vård

Följ vårt nyhetsbrev och få tillgång till forskningsresultat, färsk statistik och tips på hur din klinik kan förbättra vårdkvaliteten.

Fler artiklar från oss

6 miljoner från Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tilldelar 6 MSEK för forskning om och hur språkmodeller kan förbättra bedömningar av ångest och depression

Farhågor kring införande av AI i vården

När vi presenterar vår verksamhet finns det några återkommande frågor, ofta kopplade till upplevda risker med införandet av teknik i vården. Här besvarar vi några av dessa vanliga frågor.

Missta inte videomöten för verklig digitalisering

Investeringarna i digitaliserad vård har hittills inneburit många förbättringar i tillgänglighet för patienter, men de stora möjligheterna är ännu inte realiserade.