A research organization with roots at Lund University

Over ten years of research form the foundation for the AI models we use to improve mental health.

Missta inte videomöten för verklig digitalisering

Så fungerar verktyget

Övergången till distansarbete under det gångna året är utan tvekan ett normbrytande skifte i vår syn på arbetsplatser och möten. Det återstår att se hur mycket av förändringen som är här för att stanna, men risken är också stor för att överskatta effekten av detta nygamla mötesalternativ.

Varje bransch behöver hitta sin väg genom digitaliseringen, så även vården. Många av de kliniker vi har kontakt med har under året ställt om till att erbjuda vårdmöten online. För flera av de nya vårdaktörerna tycks videomötet utgöra själva affärsidén. Men att se detta som disruptivt är att gravt underskatta digitaliseringens möjligheter, och i många fall också att göra vårdsystemet en otjänst.

Större tillgänglighet ger ökat användande av vårdresurser

Att kunna kontakta vården via digitala kanaler är en fantastisk förbättring av tillgänglighet. För patienten. De nya kommunikationskanalerna tycks medföra samma positiva upplevelser som telefonen, faxen och e-posten en gång gav upphov till. Sänkta trösklar för kommunikation gör att vi kommunicerar mer. Sänkta trösklar till kommunikation med vården gör att vi konsumerar mer vårdresurser.

Studier som genomförs på införandet av digitala vårdplattformar på fysiska vårdcentraler pekar på just dessa slutsatser; bättre för patienten, mer arbete för personalen. Vårdens resurser blir därför ett problem som växer i båda ändar. Merarbete med ett växande antal patienter.

Vården behöver en högre grad av automatisering

Lösningen är antingen en snabbt tillfriskande befolkning eller en ökad grad av automatisering av vårdprocessen. Människan har i alla tider tagit hjälp av verktyg för att jobba mer effektivt med bättre resultat, men det kräver mod, nyfikenhet och förändringsvilja för att tillåta sig själv att omvärdera vad människan gör bäst och vad vi gör bäst i att överlämna till statistiskt intelligenta system och automatiserade avvägningar.

Den digitala utveckling vi ser i vården idag är inte hållbar. Det senaste decenniets investeringar i patienttillgänglighet måste nu matchas av investeringar i vårdens medarbetare. Pandemin har givit oss en oönskad simulering av vad ett kraftigt ökat vårdtryck innebär. Jag hoppas det nu är tydligt för alla att inkrementella effektiviseringar inte är tillräckligt.

En ökad grad av automatisering innebär inte ett minskat mänskligt inflytande, eller färre tillfällen för mänskliga möten. Istället är det en förutsättning för jämlik och jämställd vård, där dyrbar tid med vårdpersonal går till det vårdens medarbetare gör bäst och till de som behöver det mest.

Vad är automatisering

Att automatisera är att överlåta till kompetenta digitala system att utföra arbete som tidigare gjorts manuellt. Ett tydligt exempel är bedömning av psykisk ohälsa, en process som idag kräver flera möten med vården och i vissa fall långa utredningar. Nuvarande vårdprocess bygger på subjektiva, ostrukturerade bedömningar som i många fall leder till feldiagnostisering eller att patienter i behov av vård helt missas.

Genom att erbjuda statistiskt underbyggda bedömningar som underlag för vårdgivarens beslut kan man öka patientsäkerheten, låta patienten snabbare komma till behandling och avlasta vården med en strukturerad och validerad klinisk metod.

Hur vi kan hjälpa er

Boka en kostnadsfri demo med oss så berättar våra legitimerade psykologer om  hur det fungerar, samt svarar på era frågor.

Boka demo

Nyhetsbrev om framtidens vård

Följ vårt nyhetsbrev och få tillgång till forskningsresultat, färsk statistik och tips på hur din klinik kan förbättra vårdkvaliteten.

Tomas de Souza
Tomas de Souza
VD
7 juni, 2021

Fler artiklar från oss

6 miljoner från Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tilldelar 6 MSEK för forskning om och hur språkmodeller kan förbättra bedömningar av ångest och depression

Farhågor kring införande av AI i vården

När vi presenterar vår verksamhet finns det några återkommande frågor, ofta kopplade till upplevda risker med införandet av teknik i vården. Här besvarar vi några av dessa vanliga frågor.

“Jag fick gå osminkad och se ledsen ut för att bli trodd”

Många patienter vi träffar beskriver jobbiga upplevelser i kontakten med vården.