A research organization with roots at Lund University

Over ten years of research form the foundation for the AI models we use to improve mental health.

Höj vårdkvaliteten med mätningar mellan behandlingstillfällen

Så fungerar verktyget

I en randomiserad studie publicerad i Lancet (Delgadillo et al 2018) visar forskarna att man genom att komplettera psykologisk behandling med incheckningar mellan behandlingstillfällena, kan förbättra måendet hos patienter som inte tidigare har blivit bättre av behandlingsinsatser. Incheckningarna innebär att patienten svarar på frågor som fångar symptomförändring mellan gångerna man ses, i det här fallet skattningsskalor för depression; Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-) och ångest; Generalised Anxiety Disorder-7 (GAD-7). Centralt för lösningen är att man diskuterar informationen med sin patient.

Forskare beskriver detta som en kostnadseffektiv lösning som höjer vårdkvaliteten. Idag finns tekniska lösningar som enkelt kan följa patientens mående över tid och innebär minimal administration för behandlaren.

Insikter har varit en ledstjärna i utvecklingen av WordDiagnostics verktyg Patientrapporten.  För oss har det varit viktigt att enkelt följa och överblicka patientens progression under behandlingen. Verktyget har även designats för att informationen ska kunna lyftas och diskuteras tillsammans med patienten.

Hur vi kan hjälpa er

Boka en kostnadsfri demo med oss så berättar våra legitimerade psykologer om  hur det fungerar, samt svarar på era frågor.

Boka demo

Nyhetsbrev om framtidens vård

Följ vårt nyhetsbrev och få tillgång till forskningsresultat, färsk statistik och tips på hur din klinik kan förbättra vårdkvaliteten.

Fler artiklar från oss

Farhågor kring införande av AI i vården

När vi presenterar vår verksamhet finns det några återkommande frågor, ofta kopplade till upplevda risker med införandet av teknik i vården. Här besvarar vi några av dessa vanliga frågor.

Missta inte videomöten för verklig digitalisering

Investeringarna i digitaliserad vård har hittills inneburit många förbättringar i tillgänglighet för patienter, men de stora möjligheterna är ännu inte realiserade.

“Jag fick gå osminkad och se ledsen ut för att bli trodd”

Många patienter vi träffar beskriver jobbiga upplevelser i kontakten med vården.