A research organization with roots at Lund University

Over ten years of research form the foundation for the AI models we use to improve mental health.

“Jag fick gå osminkad och se ledsen ut för att bli trodd”

Så fungerar verktyget

Att söka hjälp när man mår psykiskt dåligt är ett både svårt och viktigt steg till ett bättre mående, men flera av de vi intervjuar - med erfarenhet från det svenska vårdsystemet - beskriver jobbiga upplevelser. Från att inte bli tagen på allvar, bli skickad mellan behandlare och gång på gång behöva upprepa sin berättelse, att bli bortglömda utan uppföljning från vården och i vissa fall att tvingas ljuga om sitt mående för att alls få hjälp.

I vår strävan att bidra till utvecklingen av framtidens vård av psykisk ohälsa träffar vi människor som är eller har varit patienter eller anhöriga. Deras upplevelser är enskilda händelser, men som sammantaget ger oss insikter om vilka övergripande problem som måste lösas. Målet är att få en djupare förståelse för dessa individers upplevelser och på så sätt kunna bidra till en positiv förändring.


Att inte bli tagen på allvar i vårdmötet

Majoriteten av de vi talat med menar att de upplevt att inte bli tagna på allvar och måste kämpa och argumentera för sin rätt till hjälp.

Ska jag kämpa för att få hjälp men ständigt bli ifrågasatt och få avslag så orkar jag inte hjälpa mig själv” .

På samma tema menade flertalet att om man lägger för mycket energi på att hjälpa sig själv så får man sedan inte hjälp när det väl behövs. Detta beteende i sig självt visar på att personen är i skick nog att hjälpa sig själv och således inte behöver vård. Till följd av detta framkom det att många väntar med att söka vård till dess att deras tillstånd är kritiskt, för att på så vis förbättra möjligheten att få hjälp.

”Försöker man lösa problemen själv blir det svårare att få hjälp. Man måste bevisa att man är i behov genom att bli sjukskriven och sluta försöka.”

Andra ser till att inte ha ett alltför välpolerat yttre när de möter vården, exempelvis genom att komma utan smink, för att på så vis inte riskera att bedömningen av deras tillstånd ska bli påverkat av deras yttre.

Till sist finns det även de som berättar att de undviker vården så gott de kan, som en konsekvens av tidigare erfarenheter som gjort att de tappat förtroendet.

“Det är bättre att säga upp sig själv och vara arbetslös ett tag än att försöka sjukskriva sig och få hjälp av vården.”

Dessa individuella upplevelser pekar inte i sig på en bristande vårdprocess, men upplevelser som dessa måste ändå tas på allvar. En individ som känner sig trygg och sedd i vårdprocessen har också betydligt bättre möjlighet att ta en aktiv roll i sitt eget tillfrisknande.

Ett av resultaten från den årliga internationella jämförelseundersökningen IHP visar att 22 procent av svenskarna haft behov av att prata med vården om sin psykiska hälsa, men att 65% av dessa aldrig fått möjlighet. I rapporten Vården ur befolknings perspektiv 2020 sammanfattas detta i slutsatsen:

"Det visar på en stor förbättringspotential."


En konkret väg till förbättring är införandet av oberoende verktyg för diagnostik och hälsoinsikter, som möter alla patienter enligt samma principer om tillgänglighet, öppenhet och opartiskhet. Som bolag i hälsosektorn talar vi uppenbarligen i egen sak i den här frågan, men med brett stöd i oberoende undersökningar och slutsatser från såväl internationell som svensk forskning.

Hur vi kan hjälpa er

Boka en kostnadsfri demo med oss så berättar våra legitimerade psykologer om  hur det fungerar, samt svarar på era frågor.

Boka demo

Nyhetsbrev om framtidens vård

Följ vårt nyhetsbrev och få tillgång till forskningsresultat, färsk statistik och tips på hur din klinik kan förbättra vårdkvaliteten.

Catti Lundsgård
Catti Lundsgård
Head of Product
2 juni, 2021
Vården ur befolkningens perspektiv 2020

Fler artiklar från oss

6 miljoner från Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tilldelar 6 MSEK för forskning om och hur språkmodeller kan förbättra bedömningar av ångest och depression

Farhågor kring införande av AI i vården

När vi presenterar vår verksamhet finns det några återkommande frågor, ofta kopplade till upplevda risker med införandet av teknik i vården. Här besvarar vi några av dessa vanliga frågor.

Missta inte videomöten för verklig digitalisering

Investeringarna i digitaliserad vård har hittills inneburit många förbättringar i tillgänglighet för patienter, men de stora möjligheterna är ännu inte realiserade.