6 miljoner från Wallenbergs stiftelse

13 december, 2021

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse tilldelar 6 MSEK för forskning om och hur språkmodeller kan förbättra bedömningar av ångest och depression

Till artikeln

Farhågor kring införande av AI i vården

13 juni, 2021

När vi presenterar vår verksamhet finns det några återkommande frågor, ofta kopplade till upplevda risker med införandet av teknik i vården. Här besvarar vi några av dessa vanliga frågor.

Till artikeln

Missta inte videomöten för verklig digitalisering

7 juni, 2021

Investeringarna i digitaliserad vård har hittills inneburit många förbättringar i tillgänglighet för patienter, men de stora möjligheterna är ännu inte realiserade.

Till artikeln

“Jag fick gå osminkad och se ledsen ut för att bli trodd”

2 juni, 2021

Många patienter vi träffar beskriver jobbiga upplevelser i kontakten med vården.

Till artikeln

Omställningen till God och nära vård borde engagera oss alla

15 april, 2021

God och nära vård ställer ökade krav på mer personcentrerad vård. Läs om hur din klinik kan klara de nya kraven.

Till artikeln

Statistiska metoder överträffar dagens manuella kliniska metoder

18 februari, 2021

Det ostrukturerade mötet och samtalet är ofta det enda verktyg som används för att diagnostisera och följa upp behandling. Det är inte tillräckligt.

Till artikeln